Grondsanering

Vervuilde grond

Op sommige locaties is de bodem ernstig vervuild. Zulke verontreinigingen komen niet alleen voor op voormalige vuilnisbelten, stortplaatsen of fabrieksterreinen, maar ook op andere plekken, bijvoorbeeld als gevolg van het dumpen van giftige stoffen of het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw.

Indammen van risico’s

De Graaff Sloop- en Milieuwerken draagt zorg voor een efficiënte grondsanering. Meestal gebeurt dit door het ontgraven en afvoeren van de verontreinigde grond, maar in sommige situaties is het isoleren van de verontreiniging voldoende. Het belangrijkste is het wegnemen van de risico’s van bodemverontreiniging.

Voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers

Bodemsanering verrichten wij vooral in opdracht van aannemers, projectontwikkelaars, gemeenten en woningbouwverenigingen, maar ook voor particuliere eigenaren of (aspirant)kopers van een perceel verontreinigde grond. In Amsterdam wordt bodemsanering vaak gekoppeld aan het afgraven van grond onder grachtenpanden ten behoeve van het plaatsen van een kelder onder het gebouw.

Grond kerende voorzieningen

In bepaalde gevallen is het onmogelijk de grond te ontgraven zonder het plaatsen van grond kerende voorzieningen, zoals in de buurt van bebouwing, wegen, kabels en leidingen. In zulke situaties plaatsen wij damwandconstructies zowel binnen in uw pand als buiten.

Gespecialiseerd in veiligheid

De Graaff Sloop- en Milieuwerken beschikt over het benodigde materieel voor een professionele aanpak. Verder hebben wij een aantal specialisten op dit vakgebied in huis: zogeheten DLP-ers (Deskundig Leidinggevenden Project). Deze DLP-ers zijn geschoold op het vlak van onder andere wet- en regelgeving (CROW publicatie 132, Arbowet, -besluit en -beleidsregels), classificatie bodemsaneringen en indeling in veiligheidsklassen. In zeer gecompliceerde situaties werken wij nauw samen met een milieukundig adviesbureau en veiligheidsdeskundigen.

Gecertificeerd

Onze werkwijze is gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving en wij beschikken over alle relevante certificaten: ISO 9001, VCA** en BRL SIKB 7001 (protocol van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer).

Projecten

De Meester te Haarlem (Verspronckweg)

Met trots kunnen wij u meedelen dat wij de gunning hebben gekregen voor het saneren...

Kantoor nabij Artis in Amsterdam

In Amsterdam gelegen naast Artis in een bijzonder mooie wijk met veel monumentale panden waar...

PCC Fabritius te Alkmaar

Deze school was getroffen door brand, onze opdrachtgever heeft ons gebeld gevraagd of wij direct...